Inmarsat

Verdensrommet og rombaserte kapasiteter representerer utallige muligheter for Forsvaret og Norge i tiden fremover.

Satellittkommunikasjon er og blir en kritisk komponent i alle deler av det moderne samfunnet, også for et nettverksbasert Forsvar.
Satellittkommunikasjons bransjen og markedet er i endring. Både i form av en forventet konsolidering og tilvekst av nye aktører.
Dette vil gi et bredere spekter i tilbud, samtidig som langsiktigheten er sårbar i en kapitalkrevende bransje.
Tilgang til kapital, og selskapsstrukturer og eierskap er relevant å følge med på for en statlig aktør som vil kreve langsiktighet, sikkerhet og tilgjengelighet.
Risikoen for «Kessler syndromet» er i ferd med å gå fra teoretisk til sannsynlig. Økningen i antall gjenstander og romsøppel vil øke behovet for Space Situational Awareness.
Forsvaret, og Norge har et kollektivt ansvar for hvilken retning utviklingen går, gjennom aktiv deltagelse i internasjonal regulering og bruk av markedsmakt i anskaffelser.
Forsvaret må ta hensyn til bærekraft i rommet, ikke bare ut i fra et samfunnsstigen perspektiv, men i forhold til å kunne opprettholde og sikre nødvendig tilgang til kapasiteter i verdensrommet.

2022-12-16-Inmarsat-innspill-til-Forsvarskommisjonen-2022.pdf

Inmarsat-Space-Sustainability-Report.pdf