Teleplan Globe AS (TPG)

Teleplan Globe AS (TPG) gir to konkrete innspill til Forsvarskommisjonen.

Innspillene dreier seg om strategiske partnerskap med Forsvaret og gjennomgående data- og informasjonsflyt i Forsvarets militære nettverk. Dette diskuteres i detalj i vedlagt dokument.

Notat-fra-TPG-til-Forsvarskommisjonen.pdf