Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO)

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret (TVO) oversender med dette sitt innspill til Forsvarskommisjonen.

1914-TVOs-innspill-til-Forsvarskommisjonen-SKM.pdf