Arbeidsmøte på Forsvarets veteransenter

Forsvarskommisjonen hadde 2-3. februar 2023 en arbeidssamling på Forsvarets veteransenter på Bæreia. Arbeid med rapporttekst og møte med veterantjenesten og de mest sentrale organisasjonene sto på dagsorden.

Veteraninspektør, oberst Morten Henriksen, tok imot kommisjonen og fortalte om hvordan Forsvaret, i samarbeid med en rekke andre departementer og etater, jobber med veteransaken.

Kommisjonen har nå arbeidet i litt over ett år og skal om kort tid ferdigstille innholdet i rapporten, som skal overleveres til forsvarsministeren 3. mai 2023.

– Vi ble godt tatt vare på her oppe på Bæreia og har hatt to produktive dager. Arbeid med tekst og viktige diskusjoner har preget mesteparten av besøket, men vi har også satt av tid til å møte de som jobber på veteransenteret og organisasjonene, sier lederen av forsvarskommisjonen, Knut Storberget.

– Jeg fikk også anledning til å holde et innlegg for en gruppe veteraner som hadde samling der på kvelden. Samtalene med disse var svært nyttig og gjorde sterkt inntrykk på meg, sier Storberget

Kvelden 2. februar hadde kommisjonen invitert de tre største veteranorganisasjonene Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO), Veteranforbundet SIOPS og Veteran møter veteran(VmV).

– Å møte organisasjonene og høre hva de er opptatt av og ikke minst hvilke utfordringer enkelte veteraner står ovenfor var en viktig påminnelse om konsekvensene av de operasjonene Norge deltar i internasjonalt. Å anerkjenne innsatsen til de som utsetter seg selv for risiko i tjeneste for Norge og for det internasjonale samfunnet er viktig. Det er et samfunnsansvar å ta vare på de som trenger det, men også bruke veteraner som ressurs i samfunnet i etterkant. Dette er mennesker med unike erfaringer, sier Storberget.