Nest siste samling

Forsvarskommisjonen gjennomførte 1-3. mars sin nest siste samling. Samlingen var i sin helhet satt av til intensivt arbeid med teksten til rapporten. 

Forsvarskommisjonen var samlet på Sessvollmoen militærleir, som ligger like ved Gardermoen, fra onsdag 1. mars til fredag 3. mars. Samlingen gikk i stor grad med til å jobbe med teksten til den kommende rapporten.

– Stort sett hele samlingen gikk med til å jobbe med teksten, men vi fikk også muligheten til å besøke fagmiljøene som holder til i leiren. Vi møtte flere av avdelingene fra forsvarets logistikkorganisasjon, og vi møtte forsvarets sanitet. Det er alltid nyttig å møte folk og høre hva som opptar de enten det er logistikk, sanitet eller andre ting, forteller kommisjonsleder, Knut Storberget. 

Forsvarskommisjonen har siden januar 2022 vært samlet på månedlig basis enten på reise eller i arbeidsmøter.

– Nå når vi nærmer oss fristen for ferdigstillelse av rapporten blir det intensivt og vi samles litt oftere enn vi har gjort så langt. Jeg vil berømme både kommisjonens medlemmer og ikke minst sekretariatet for den innsatsen som legges ned for å få til et produkt, som jeg er sikker på vil utgjøre en forskjell og bli et viktig verktøy for planleggingen av norsk forsvars- og sikkerhetsarbeid i lang tid, sier Storberget. 

Siste planlagte samling før kommisjonen møtes for fremleggelse 3. mai gjennomføres i Horten 21-23. mars