Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Innspill til Forsvarskommisjonen

Innspill-113-Forslag-til-krisehandteringsmekansime-på-etatsnivå.pdf