Gi innspill

Forsvarskommisjonen ønsker innspill og oppfordrer alle som vil å bidra til å sende inn skriftlig innspill i skjemaet under.

Vi opplever stort engasjement rundt vårt arbeid og mottar ukentlig innspill fra privatpersoner og organisasjoner. Alle innspill blir registrert og tas inn i arbeidet kommisjonen er i gang med.

Innspill fra offentlige aktører og organisasjoner publiseres. Innspill fra privatpersoner publiseres som hovedregel ikke.

Se kommisjonens mandat for en oversikt over hvilke spørsmål kommisjonen skal undersøke.