Pressepakke

Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet

Norwegian Defence Commission 2021 – English short version

Bilder av Forsvarskommisjonen (Filemail)

Bilder fra rapporten (Filemail)

Figurer fra rapporten_SVG.zip

Figurer fra rapporten_Ai.zip