Vistra AS

Helhetlig strategi for kampfly og MPA lokalisering.pdf

Norges Røde Kors

Norges Røde Kors takker for muligheten til å komme med innspill til Forsvarskommisjonens viktige arbeid. I vårt skriftlige innspill gjør vi rede for Røde Kors’ rolle i norsk beredskap og særlige utfordringer knyttet til det sivil-militære samarbeidet og totalforsvaret. Deretter retter vi søkelys mot behovet for å sikre respekt for humanitære verdier, humanitære aktører og…

Bodø kommune

Kjernen i innspillet omhandler viktigheten av tilstedeværelse i nord, styrking av den nordiske dimensjonen og videreutvikling av det sivil-militære samarbeidet. Innspill-til-forsvarskommisjonen-fra-Bodo-kommune.pdf

Side 1 av 12
12345...12