Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Kort oppsummert dekker NVIOs innspill;– Overførbarhet og gjenbruk av kompetanse fra internasjonale operasjoner– Bygging av forsvarsvilje– Søke råd i teknologimiljøet– Sektorprinsippet kan ikke være bærende når man skal bygge situasjonsforståelse rundt og kriselede i forhold til sammensatte trusler 37-2022-Innspill-til-FKOM.pdf

Ungdomsrådet i Fredrikstad

MvhErik KruseForebyggende koordinatorFredrikstad kommune Innspill-til-forsvarskommisjonen-fra-ungdomsradet-i-Fredrikstad.pdf

Bente Olsen Husby

220601-Vest-Finnmark-Radet-Uttalelse-Haerens-nye-manoverbataljon-ma-etableres-i-Finnmark.pdf

Side 1 av 2
12