Nei til Atomvåpen

Krigen i Ukraina og Russlands gjentatte trussel om bruk av atomvåpen har senket terskelen for bruk av atomvåpen betraktelig. Atomtabuet står for fall. Derfor er det avgjørende at også Norge nå bidrar til en ny sikkerhetspolitisk orden uten trusler om bruk av atomvåpen. Internasjonalt nedrustningsarbeid bør få en mer sentral rolle i Norges forsvars- og…

Tone Marie Nybø

Til Forsvarskommisjonen Kristiansand, 09.11.2022 Innspill fra Region Kristiansand:Sørlandet er uten militær tilstedeværelse og landsdelen er sårbar i en krise- og krigssituasjon. Den nåværende sikkerhetspolitiske situasjonen viser at Forsvaret må styrke sin tilstedeværelse på Sørlandet, for å kunne forsvare viktig infrastruktur og produksjon. Militære anlegg ved Kjevik og Evje er godt vedlikeholdte og tilgjengelige. Den sikkerhetspolitiske…

Innspill fra Hæren

https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/11/HAEREN-na-og-i-fremtiden_UGRADERT.pdf