Befalets fellesorganisasjon v/Jens B Jahren

2022-04-05-JV-Temahefte-Norges-sikkerhet-et-felles-ansvar-endelig.pdf https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/sites/495/2022/12/BFO-2022-12-16-JV-BFO-innspill-til-Forsvarskommisjonen-personellets-betydning-for-Forsvarets-utvikling.pdf