Møtte toltalberedskapskommisjonen

De to kommisjonene brukte første del av dagen til å dele informasjon om status i arbeidet siden deres forrige møte i mai og redegjøre for noen hovedfunn som er sentrale for begge kommisjoners videre arbeid. – Våre to kommisjoner jobber tett og vi har jevnlig dialog med totalberedskapskommisjonen for å avstemme arbeidet vårt. Selv om…

Mange deltok på dialogmøte

– Denne dagen var en slags finale for oss i det viktige arbeidet med å åpne for innspill og lytte til de som vil bidra i arbeidet vårt. Jeg, og flere med meg i kommisjonen, er svært fornøyde med det vi fikk høre. Vi får mange nyttige perspektiver og lærer noe nytt hver gang vi…

Besøkte hovedkvarter

Besøket til Bodø og det operative hovedkvarteret markerer endepunktet på en omfattende reisevirksomhet i både inn- og utland. – Forsvarskommisjonen har brukt 8 måneder på å bli kjent med Forsvaret, forsvarssektoren, våre nærmeste allierte og helheten i utfordringsbildet for norsk sikkerhet i årene fremover. Å avslutte med ett besøk til hovedkvarteret var både naturlig og…

Forsvarskommisjonen inviterer til dialogmøte

Forsvarskommisjonen startet i januar 2022 sitt arbeid med å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal levere sin rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren 3. mai 2023. – Dette dialogmøtet er viktig for oss og er vår måte å tilby…

Personell og kompetanse i Forsvaret og styring av sektoren på dagsorden

Så langt i arbeidet har kommisjonen brukt det meste av tiden, når den har vært samlet, til å samle innsikt og møte folk i Forsvaret og hos andre aktuelle aktører i inn- og utland. – På mange måter markerer denne samlingen et taktskifte i arbeidet vårt. Vi bruker mer og mer tid på arbeid med…

Side 1 av 7
12345...7