Forsvarskommisjonen på Europa-besøk

Formålet med reisen var å innhente informasjon, drøfte de sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingstrekk og hva utviklingen betyr for norsk og europeisk sikkerhet. Budskapet var klart: Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa og europeiske land må gjøre langt mer for å ivareta sikkerhet og beredskap. Noen av temaene som ble belyst var amerikansk bistand…

Forsvarskommisjonen besøkte Trøndelag

Reisens første mål var Luftkrigsskolen på Kuhaugen i Trondheim. Etter en kort innledning fra skolesjef Marianne Døhl, fikk kommisjonen orienteringer fra direktøren i Forsvarsmateriell, Gro Jære og avdelingsdirektør Odin Standal fra investeringsavdelingen i Forsvarsdepartementet. – Det er viktig for oss å forstå prosessene i anskaffelser av forsvarsmateriell. Dette er ofte store komplekse prosjekter, som tar…

Besøkte NOF og NTL

Etter en innledning hvor Aas fortalte om Forsvarskommisjonen, oppdraget og status i arbeidet så langt ble det åpnet spørsmål fra salen. – Jeg er glad for å se og høre engasjementet til de tillitsvalgte. Dette er en viktig gjeng som kjenner Forsvaret godt og har alle forutsetninger for å komme med innspill til oss, sier…

Populær lyttepost på Arendalsuka

Forsvarskommisjonen har satt opp et lavterskeltilbud hvor de som ønsker kan møte flere av kommisjonens medlemmer under Arendalsuka. – Målet med dette arrangementet var å gi alle som ønsker det, muligheten til å møte oss og komme med innspill, sier kommisjonsmedlem Benedicte Røvik, som er ansvarlig for lytteposten. På forhånd var kommisjonsmedlemmene spente på om…

Forsvarskommisjonen møtte generalsekretæren i NATO

Stoltenberg holdt et innlegg for kommisjonen og satte av god tid til etterfølgende diskusjon. Møtet var kommisjonens første etter sommerferien og er en viktig opptakt til høstens videre arbeid og kommende reiser. Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, var godt fornøyd med møtet. – Dette var viktig og nyttig. Vi er glade for at vi fikk på…

Side 1 av 5
12345