Norwegian Defence Commission proposes new level of ambition

Norwegian Defence Commissions have generally been established at times of fundamental geopolitical change. This is the fourth Commission since World War 2 and the first since the end of the Cold War. It was appointed by the Norwegian government in December 2021 and tasked to provide advice on matters of national security in a 10-20-year…

Forsvarskommisjonen leverte sine anbefalinger til regjeringen

Under fremleggelsen var kommisjonens leder opptatt av å beskrive en sikkerhetssituasjon som har endret seg fundamentalt i løpet av kort tid. – Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Europa må ta langt større ansvar for egen sikkerhet. Norges forsvarsevne svarer ikke til den sikkerhetssituasjon vi befinner oss i, og langt mindre til utfordringsbildet som…

Debrief med forsvarskommisjonen

3. mai leverer forsvarskommisjonen sin rapport til regjeringen. En viktig del av mandatet vårt har vært å bidra til en åpen og bred offentlig debatt. Vi har reist rundt i hele Norge og møtt engasjerte mennesker. Mange har også bidratt ved å sende oss innspill. Både møter, debatter og innspill har vært en viktig del…

Siste samling

– Det er selvfølgelig litt vemodig at vi har hatt siste kommisjonsmøte, men det er også veldig godt å bli ferdig med denne delen av arbeidet. Neste gang vi møtes skal vi presentere rapporten. Det gleder vi oss veldig til, sier Knut Storberget Under oppholdet besøkte kommisjonen spesialstyrkenes maritime base på Vealøs i Horten og…

Nest siste samling

Forsvarskommisjonen var samlet på Sessvollmoen militærleir, som ligger like ved Gardermoen, fra onsdag 1. mars til fredag 3. mars. Samlingen gikk i stor grad med til å jobbe med teksten til den kommende rapporten. – Stort sett hele samlingen gikk med til å jobbe med teksten, men vi fikk også muligheten til å besøke fagmiljøene…

Side 1 av 8
12345...8