Møtte dansk analysegruppe

Lederen for Regjeringens sikkerhetspolitiske analysegruppe, ambassadør Michael Zilmer-Johns, og hans delegasjon ankom torsdag 5. mai Forsvarskommisjonens lokaler i Tollbugata 10 i Oslo, for å dele sine tanker og erfaringer fra arbeidet med analysen med de to norske kommisjonene. Analysegruppen består av syv embedsmenn fra fem departementer, representanter fra det danske forsvaret og to representanter for…

Sikkerhetspolitisk dypdykk

Hva skal til for å ivareta Norges sikkerhet når trusselbildet rundt oss er i stadig endring? Hvordan vil Russlands invasjon av Ukraina, teknologiutviklingen og hvordan vil klimaendringene påvirke forsvaret av Norge?» Dette var noen av problemstillingene som ble diskutert. Storberget snakket også om kommisjonens sammensetning, arbeidsmetode og oppdrag. Han understreket  at en viktig del av oppdraget…

Trusselbildet og de store aktørene i sikkerhetspolitikken

Formålet med samlingen var å gi et innblikk i Norges sikkerhetspolitiske og økonomiske handlingsrom og sentrale utviklingstrekk ved trusselbildet Norge står overfor som et grunnlag for å forstå hvordan sikkerhetssituasjonen kan utvikle seg de neste 10-20 år. Forrige gang kommisjonen var samlet, var de på rundreise i Nord-Norge og fikk møte soldater, befal og befolkning…

Lyttet til de vernepliktige

6. og 7. april arrangerte TVO sitt landsstyremøte på Sessvollmoen leir like ved Gardermoen. Tidligere i vår var fungerende leder for TVO, Lise Veronica Huynh og landstillitsvalgt Sofia Karin Malekas på besøk hos Forsvarskommisjonen. Under dette møtet ble det avtalt at Forsvarskommisjonen skulle besøke landsstyremøtet til TVO og holde ett innlegg. Etter en kort innledning hvor…

Storberget innledet på Folk og Forsvar sitt årsmøte

I den etterfølgende diskusjonen fikk Storberget en rekke verdifulle innspill til kommisjonens arbeid. Diskusjonen berørte temaer som forsvarsvilje, tillit, sårbarheter, totalforsvaret i bredt, Forsvarets innretning og utfordringer innen kompetanse og personell. – Jeg satte pris på anledningen til å innlede for Folk og Forsvar sitt årsmøte, men for meg var det mest verdifullt å få…