Forsvarskommisjonen møtte generalsekretæren i NATO

Stoltenberg holdt et innlegg for kommisjonen og satte av god tid til etterfølgende diskusjon. Møtet var kommisjonens første etter sommerferien og er en viktig opptakt til høstens videre arbeid og kommende reiser. Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget, var godt fornøyd med møtet. – Dette var viktig og nyttig. Vi er glade for at vi fikk på…

Besøkte Sjøforsvaret i Bergen

Første dag på samlingen gikk med til å fordype seg i planverk, både nasjonalt og alliert. Kommisjonen fikk også en orientering om NATO sin utvikling mot 2040 av Stian Jensen, stabssjef for NATOs generalsekretær. – Å få planverket forklart og se hvordan våre egne planer er laget, er viktig når vi skal mene noe om…

Snakket med forsvars- og sikkerhetsindustrien

Konferansen Info/Erfa er en arena hvor forsvarssektoren, myndighet og Forsvaret møtes for å dele informasjon og utveksle erfaringer.  Storberget påpekte at de store omveltningene som har skjedd i verden siden Russlands invasjon av Ukraina 24/2 har gjort alvoret og oppdraget både viktigere og vanskeligere.  Videre trakk han frem mandatets konkrete spørsmål vedrørende teknologi og hvilke…

Møtte forsvarsministeren

Dette var Storbergets første møte med ny forsvarsminister etter at Gram tiltrådte.  – Å møte statsråden og rapportere om status i arbeidet og ikke minst diskutere hva et fremtidig svensk-finsk NATO-medlemskap vil bety for kommisjonens arbeid er viktig, sier Storberget. Forsvarskommisjonen hadde kort tid etter at Russland angrep Ukraina, et ekstraordinært møte for å blant annet diskutere…

Forsvarskommisjonen besøkte Innlandet

En vesentlig del av aktiviteten til Forsvarskommisjonen er knyttet til møter og reiser hvor kommisjonens medlemmer får møte fagfolk og eksperter på en rekke områder. Denne ukens reise startet i Nydalen hvor kommisjonen møtte Justisdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Viktige problemstillinger som ble berørt var sammenhengen mellom stats- og samfunnssikkerhet og hvordan vi skal…