Underviste barna på Grefsen skole

Det var en spent kommisjonsleder som møtte en enda mer spent gjeng med svært engasjerte barn i aulaen på Grefsen skole torsdag 16. februar. – Jeg er jo vant til å snakke til folk og gruer meg sjeldent til det, men arbeidet vårt i forsvarskommisjonen er jo ikke et tema som det er bare lett…

Arbeidsmøte på Forsvarets veteransenter

Veteraninspektør, oberst Morten Henriksen, tok imot kommisjonen og fortalte om hvordan Forsvaret, i samarbeid med en rekke andre departementer og etater, jobber med veteransaken. Kommisjonen har nå arbeidet i litt over ett år og skal om kort tid ferdigstille innholdet i rapporten, som skal overleveres til forsvarsministeren 3. mai 2023. – Vi ble godt tatt…

Møtte toltalberedskapskommisjonen

De to kommisjonene brukte første del av dagen til å dele informasjon om status i arbeidet siden deres forrige møte i mai og redegjøre for noen hovedfunn som er sentrale for begge kommisjoners videre arbeid. – Våre to kommisjoner jobber tett og vi har jevnlig dialog med totalberedskapskommisjonen for å avstemme arbeidet vårt. Selv om…

Mange deltok på dialogmøte

– Denne dagen var en slags finale for oss i det viktige arbeidet med å åpne for innspill og lytte til de som vil bidra i arbeidet vårt. Jeg, og flere med meg i kommisjonen, er svært fornøyde med det vi fikk høre. Vi får mange nyttige perspektiver og lærer noe nytt hver gang vi…

Besøkte hovedkvarter

Besøket til Bodø og det operative hovedkvarteret markerer endepunktet på en omfattende reisevirksomhet i både inn- og utland. – Forsvarskommisjonen har brukt 8 måneder på å bli kjent med Forsvaret, forsvarssektoren, våre nærmeste allierte og helheten i utfordringsbildet for norsk sikkerhet i årene fremover. Å avslutte med ett besøk til hovedkvarteret var både naturlig og…