Hektisk periode

Forrige uke deltok på kommisjonen på Sårbarhetskonferansen, sjømaktseminaret til Sjøforsvaret og lanseringen av boken av Totalforsvaret i praksis. På Sårbarhetskonferansen var temaet blant annet arbeidet til henholdsvis forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen og hvordan gi anbefalinger i en verden hvor trussel- og risikobildet er i stadig endring.Storberget trakk blant annet fram at det i en tid med…

Forsvarskommisjonen på Europa-besøk

Formålet med reisen var å innhente informasjon, drøfte de sikkerhets- og forsvarspolitiske utviklingstrekk og hva utviklingen betyr for norsk og europeisk sikkerhet. Budskapet var klart: Det er en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa og europeiske land må gjøre langt mer for å ivareta sikkerhet og beredskap. Noen av temaene som ble belyst var amerikansk bistand…

Forsvarskommisjonen besøkte Trøndelag

Reisens første mål var Luftkrigsskolen på Kuhaugen i Trondheim. Etter en kort innledning fra skolesjef Marianne Døhl, fikk kommisjonen orienteringer fra direktøren i Forsvarsmateriell, Gro Jære og avdelingsdirektør Odin Standal fra investeringsavdelingen i Forsvarsdepartementet. – Det er viktig for oss å forstå prosessene i anskaffelser av forsvarsmateriell. Dette er ofte store komplekse prosjekter, som tar…

Besøkte NOF og NTL

Etter en innledning hvor Aas fortalte om Forsvarskommisjonen, oppdraget og status i arbeidet så langt ble det åpnet spørsmål fra salen. – Jeg er glad for å se og høre engasjementet til de tillitsvalgte. Dette er en viktig gjeng som kjenner Forsvaret godt og har alle forutsetninger for å komme med innspill til oss, sier…

Populær lyttepost på Arendalsuka

Forsvarskommisjonen har satt opp et lavterskeltilbud hvor de som ønsker kan møte flere av kommisjonens medlemmer under Arendalsuka. – Målet med dette arrangementet var å gi alle som ønsker det, muligheten til å møte oss og komme med innspill, sier kommisjonsmedlem Benedicte Røvik, som er ansvarlig for lytteposten. På forhånd var kommisjonsmedlemmene spente på om…