Forsvarskommisjonens besøk til Kirkenes og Tromsø

Denne uken har Forsvarskommisjonen vært i Kirkenes og Tromsø i forbindelse med deres første offisielle reise som i sin helhet er viet Nord-Norge. Hensikten med besøket til Kirkenes var å møte aktørene i det sivil-militære samarbeidet, samt å få innsikt i forholdet til Russland på grensen. Finnmark har alltid spilt og vil spille en sentral…

Forsvarskommisjonen på besøk til øvelse Cold Response

Forsvarskommisjonens første offisielle reise går til Nord-Norge. Landsdelen har strategisk betydning for norsk sikkerhet og Forsvaret har sitt tyngdepunkt her. Hensikten med besøket er å lære mer om Forsvaret, det norske forsvarskonseptet og betydningen av å øve og trene med allierte og nordiske partnere. Luftmakt På søndag landet kommisjonen på Evenes hvor generalmajor Rolf Folland, sjef…

Besøker Nord-Norge og øvelse Cold Response

Forsvarskommisjonen er i disse dager på en større reise til Nord-Norge. Reisen varer fra 20-25 mars og vil blant annet inkludere offentlige debattmøter om Norges forhold til Russland og klimaendringenes betydning. Reisen er kommisjonens første og vil ha blant annet bidra til økt innsikt i forsvarets oppdrag og kapasiteter, samt den pågående øvelse Cold Response…

Vil du bidra til fremtidens forsvar?

Følgende fire oppdrag utlyses i denne runden: Delutredning vedr. teknologiske muligheter og utfordringer for forsvarssektoren  Delutredning vedr. forsvarsektorens evne til å ta i bruk ny teknologi. Delutredning vedr. ulike lands håndtering av sammensatte trusler Delutredning vedr. betydningen av klimaendringer og klimaomstillinger for forsvarssektoren. Hvert oppdrag har en ramme på 250.000 kroner eks. mva. Oppdrag 1,…

Kalte inn til ekstraordinært møte

I et digitalt kveldsmøte onsdag 9. mars ble hele forsvarskommisjonen samlet for å få informasjon og diskutere hvordan krigen i Ukraina påvirker kommisjonens arbeid. – Vi er i utgangspunktet en kommisjon som ikke skal være dagsaktuelle og har som hovedoppgave å løfte blikket og se langt frem, men situasjonen i Ukraina krever at også vi…